Malmoe-brandskydd-5.jpg

Acribox

Vår Acribox är en komplett lösning för t.ex. mätinstrument, trådlöst nätverk, internet och larm. Kontakta oss för fler lösningar.

Larm för både inbrott och brand

Kompletta larm för både inbrott och brand med enkel styrning från en app i din smartphone.

Termografering

Med hjälp av termografering kan vi lokalisera varme och hetta och därmed förebygga brand i fastigheter.

Drönarflygning

Acriplan teknik erbjuder flygning med drönare och därmed både fotografering och filmning från höga höjder.

Några exempel på vad vi kan göra med drönarflygning:

  • Med drönarflygning kan vi dokumentera skog och mark och få en bra överblick men även en detaljerad bild av området.
  • Mäta stora ytor eller volymer i olika terräng.
  • Informationsfilmer

Acriplan teknik har giltiga tillstånd och licenser för att flyga samt fotografera och filma med drönare.

Enligt dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 21 oktober 2016 likställs drönare med övervakningskamera. Därmed krävs tillstånd enligt kameraövervakningslagen som ska "förhindra, utreda eller avslöja brott samt förebygga olyckor". Det nämns inget om dokumentation med kamera i allmän mening och därmed kan vi inte erbjuda tjänster inom drönarflygning för tillfället.

Nyhetsflöde