BOKA UTBILDNING

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar med ett 30-tal återkommande utbildningar. Vi arrangerar också specialutformade utbildningar enligt kundens önskemål. Utöver detta har vi ett helt program branschutbildningar för dig som arbetar med brandskyddsfrågor.

Vi håller brandskyddsutbildningar över hela Sverige, både i egen regi och i samarbete med våra partners.

Vilken utbildning behöver ni

13 + 4 =

Våra utbildningar

Grundläggande brandkunskap (GBU) inklusive praktisk släckövning

Första hjälpen + HLR med Defibrillator

HLR Barn

Heta Arbete

Brandfarliga Heta Arbeten

Brandskyddsansvarig

Brandskyddskontrollant

Praktisk släckövning med handbrandsläckare utomhus

Praktisk Släckövning med VR utrustning inomhus

Brandskyddsansvaret och SBA

Brandfarliga varor föreståndare

Utrymningsledare

För att värna om sina anställdas hälsa och liv och leva upp till dagens lagkrav gällande ett ”Skäligt fungerande brandskydd” krävs en viss kunskap och en organisation som vet hur man ska jobba förebyggande mot brand, men även ha kunskapen att kunna agera på ett bra sett om en brand trots allt skulle uppstå..  Den här typen av utbildningar är vi med glädje villiga att erbjuda er!

Vi har ett brett utbud av utbildningar som även kan formas utifrån kundens önskemål. Vi har även möjligheten att erbjuda paketpris för dom som vill täcka flera brandskyddsfrågor till ett förmånligt pris.

Att vara väl förberedd, både teoretiskt och praktiskt om olyckan väl inträffar kan vara avgörande för att skydda både företagets, – och personalens hälsa och liv. Den billigaste branden är den som aldrig inträffar!

Vi erbjuder både traditionella släckövningar med handbrandsläckare samt släckövningar med ny modern VR-utrustning. Välj det som passar er bäst!